جای خالی تو...

تا قیامت هم که خودم را مشغول کنم،
سرم شلوغ باشد
و با لبخند در کوچه های علی چپ قدم بزنم
باز هم جای خالی تو پر نخواهد شد!

"فریبا فوقانی"

facebook.com/fariba.foghani
اینستاگرام
fariba.foghani 

/ 0 نظر / 22 بازدید