بمان...

برایم بمان،
می خواهمت بی بهانه
برایم بگو،
گوش می سپارم عاشقانه
برایم بخند،
می بوسمت شادمانه

"فریبا فوقانی"

facebook.com/fariba.foghani
fariba.foghani اینستاگرام 

/ 1 نظر / 35 بازدید
llll افکت llll

دستهايت که مال من باشد هيچکس مرا ....دستِ کم نخواهد گرفت به گالري عکس ما هم سر بزنيد منتظرتم http://efect.ir