قسمت یازدهم ترمه

ناگهان هیاهوی جمع خوابید و امیر با عجله خودش را به ترمه که نقش بر زمین شده بود، رساند.

 

_ ترمه، ترمه، خانومم چی شده؟ تو رو خدا چشماتو باز کن. امید زنگ بزن اورژانس. زود باش، معطل نکن.

 

_ نه امیرسالار، لازم نیست. من خوبم، فقط یک کم آب به من بده.

 

_ سایه، یک لیوان آب بیار. مثل اینکه خدا رو شکر به هوش اومد. چی شد، عزیزم؟ حالت خوبه؟

 

_ من خوبم، تو و بهادر چطورین؟

 

_ خیالت راحت. ما خوب خوبیم. می خوای بریم خونه؟

 

_ نه بده. هر چی باشه ما میزبانیم.

 

_ عیبی نداره. بچه ها هستن. پاشو، خودم می برمت.

 

تمام طول راه، امیرسالار دست ترمه را محکم در دست گرفته، گاهی هم به آرامی آن را می بوسید و هر چند دقیقه یکبار می پرسید: تو مطمئنی که حالت خوبه؟ می خوای، بریم دکتر؟

 

_ دکتر لازم نیست. منکه مشکلی ندارم، فقط یه کم ترسیدم.

 

_ آخه چرا ؟ مگه امیرسالارت مرده بود؟ فکر کردی، من می گذارم، کسی تو رو اذیت کنه؟

 

_ اصلا برای خودم نگران نبودم. از جانب تو و بهادر ترسیدم. برای چی دعوا کردید؟ نا سلامتی ما صاحب مجلس بودیم.

 

_ چون میزبان بودیم، اون بی شرف احترام ما رو نگه نداشت؟ حالا بلایی به سرشون بیارم که یادشون نره. همین فردا صبح، اخراج.

 

_ جون ترمه، قول بده که این کارو نکنی. برادرش چه گناهی داره؟

 

_ غلط کرده، یک آدم بی جنبه و نفهم رو با خودش به مهمونی آورده. به خدا در یک آن که فهمیدم دستتو  گرفته، دیوونه شدم. اگه بهادر قبل از من نرسیده و حالشو جا نمی اورد، باور کن، سکته می کردم.

 

_ یعنی، من انقدر برات مهمم؟!!!

 

_ دیوونه ای تو دختر؟!!! این چه سؤالیه که می کنی؟ معلومه که مهمی. اصلا کی از تو مهمتر؟

 

_ وای! امیر، رسیدیم خونه. منکه اگه کسی از جریان امشب با خبر شه از خجالت آب میشم.

 

_ از کجا با خبر بشن؟

 

_ خوب اگه بپرسن، چرا شماها زودتر از بقیه اومدین، چی جواب بدیم؟

 

_ اولا، تو خونه به این بزرگی، هیچکس نمی فهمه، کی چه ساعتی اومده یا رفته. ثانیا، اگه هم فهمیدن و پرسیدن، میگم، خانوم کوچولوی شکننده و ظریف من خسته بود، خوابش می اومد، اومدم که بخوابونمش.

 

و جواب ترمه چیزی به جز سرخ شدن گونه هایش نبود.

 

امیر سالار درست می گفت. آنشب آنها وارد خانه شده، پله ها را بالا رفته و وارد اتاقشان شدند ولی هیچکس متوجه نشد. صدای غلامعلی خان و پدر بزرگ از اتاق نشیمن به گوش می رسید که طبق معمول سر بازی تخته، با هم بحث می کردند.

 

_ امیرسالار، قول بده که منو ببخشی. امشبت به خاطر من خراب شد.

 

_ چرا یه همچین فکری میکنی؟

 

_ خوب به خاطر من مجبور شدی، مهمونی رو نصفه ول  کنی و به خونه برگردی.

 

_ شاید خودت از اینکه با من اینجایی، ناراحتی؟

 

_ معلومه که نه. این چه حرفیه می زنی؟

 

_ پس چرا فکر میکنی، من راضی ترم که تو مهمونی باشم تا اینجا؟

 

_ می دونی امیر، من امشب تمام سعیم رو کردم تا در نقش همسر تو خوب ظاهر بشم و بتونم، آبروت رو حفظ کنم ولی متاسفانه موفق نشدم و همه چیز خراب شد.

 

_ تو امشب مثل همیشه بی نقص و عالی بودی. خیلی هم از بهار و سایه موفق تر بودی. وای، وای، وای خانوم لوس منو ببینید. حالا چرا گریه میکنی؟!!!

 

_ گریه ی خوشحالی امیر.

 

_ بیا بغلم، ببینم.

 

_ نمی تونم.

 

_ آخه چرا؟! حتما بازم خجالت می کشی؟ سرتو بالا بگیر، ببینم.

 

_ آخه نمیشه.

 

_ برای چی؟

 

_ چون گریه کردم، همه ی صورتم سیاه شده. ببین.

 

_ وای! رنگ و روغنها رو ببین، مالیده شده اینور اونور.این چشمای عاشق کش چه احتیاجی به این رنگا داره؟بیا بریم، خودم صورتت رو بشورم.

 

_ ممنون. من عادت ندارم، کسی انقدر لوسم کنه. خودم با دستمال صورتمو تمیز می کنم. فقط باید اول لباسمو  عوض کنم.

 

_ خانوم، خانوما کمک نمیخواد؟

 

_ لوس نشو، امیرسالار. الان بر میگردم.

 

ترمه داخل رختکن شد. تمام بدنش می لرزید. به دیوار تکیه زد و چشمانش را بست.

 

خدایا، این مردی که پشت در منتظر من ایستاده، همان امیرسالار والای پر جذبه است که تا چند روز از ترس دیدن اخمهایش جرات نگاه کردن به چهره اش را نداشتم؟ خدای مهربان، همیشه میدانستم که چقدر خوب و بخشنده ای. الان هم طبق معمول شکرت می کنم و ممنونم که جواب صبرم را دادی.

 

_ ترمه، چکار می کنی؟ زود باش. منم میخوام، لباس راحت بپوشم.

 

دستهای لرزان ترمه سریع به کار افتاد. لباسش را درآورد و به یک جالباسی آویزان کرد. انتخاب لباس برایش مشکل بود. چند جالباسی را اینور و آنور کرد تا چشمش به لباس خواب ساتن سفید دو تکه ای که خودش، جلوی سینه اش را تور دوزی کرده بود، افتاد. ابتدا پیراهن و بعد رویه ی آن را بر تن کرد و سپس در نهایت اضطراب، به آرامی در رختکن را باز کرد. امیرسالار پشت در، کت و کراوات در دست، ایستاده بود و با نگاهی خریدارانه اورا برانداز می کرد. ترمه دوباره سرخ و داغ شد و امیر در حالیکه  لبخندی زیرکانه بر لب داشت رو به او گفت: منکه گفتم اگه کمک میخوای بیام.

 

_ ممنون،الان که میخوام، سنجاقای موهامو باز کنم، خوشحال میشم که کمکم کنی.

 

_ ولی من دیوونه میشم. عیبی نداره؟

 

ترمه لبخند شیرینی زد و بدون اینکه جوابی بدهد، جلوی آینه رفت. مقداری پنبه را به شیر پاک کن آغشته کرد و در حالی که امیر دانه دانه سنجاق ها را از لابلای موهای بلندش بیرون می آورد، صورتش را پاک کرد.

 

_ خوب، سنجاقها تموم شد. حالا میشه موهاتو برس بزنم.

 

_ ولی یادت باشه، خودت خواستی لوسم کنی.

 

_ ماشاالله، چطوری این همه مو رو مواظبت می کنی؟!

 

_ خیلی سخت ولی سایه می گفت، تو موی بلند دوست داری.

 

_ راست گفته. من دیوونه ی موهای بلندم، مخصوصا که

 

انقدر پر و مشکی باشن.

 

امیر در حالی که به آرامی برس را در بین موهای بلند و مواج ترمه حرکت می داد از آینه به او خیره شد و بعد بدون اختیار دستانش را به دور شانه های ظریف ترمه حلقه کرد و او را به سمت خودش چرخاند و به سختی در آغوش گرفت، در حالی که به چشمان او خیره شده بود گفت:" ترمه، منو ببخش. به خاطر تمامی روزهای گذشته. به خاطر رفتار بد و بچه گانه ای که داشتم. من بیش از هر چیز به زمان احتیاج داشتم و تو سخاوتمندانه این وقتو  به من دادی. خیلی ممنونم و امیدوارم بتونم، جبران کنم."

 

آنشب برای اولین بار، کاناپه تاصبح خالی ماند.

 

 

 

صبح روز بعد، ترمه جرات اینکه چشمانش را باز کند، نداشت. می ترسید، همه چیز را در خواب دیده باشد و به محض باز کردن چشمهایش با ابروهای گره خورده ی امیرسالار روبرو شود، هر چند که چهره ی او با ابروهای گره خورده هم زیبا و دیدنی بود. به هر حال ساعت به 11 نزدیک شده بود که به آرامی و با ترس و لرز چشمانش را باز کرد. لحظه ی اول آفتابی که از پنجره بر روی تخت افتاده بود، چشمانش را زد ولی بعد با چهره ی خندان و زیبای امیر روبرو شد.

 

_ سلام به خانوم کوچولوی خوابالو. می دونی، چقدر وقته، بالای سرت منتظر نشستم؟

 

_ سلام. چرا نخوابیدی؟! چرا بیدارم نکردی؟!

 

_ نخوابیدم چون دلم میخواست، تلافی این چند وقتو در بیارم و تمام وقت نگات کنم. بیدارت نکردم چون دلم می خواست، خانومم راحت باشه ولی حالا که خودت بیدار شدی، بهتره بلند شی و صبحانه بخوری. ساعت 11 شده، گرسنه نیستی؟

 

_ حواست کجاست، آقا؟ ساعت 11 دیگه از صبحانه خبری نیست و میز جمع شده.

 

_ شما حواست کجاست، خانوم؟ اولا که امروز جمعه س  و تا ظهر میز جمع نمی شه. ثانیا، بنده، خودم، بطور کاملا اختصاصی، صبحانه ی خانومم رو حاضر کردم و آماده س که همینجا تو تختت، بخوریش.

 

_ اولا که راستشو بگو ببینم، تو خود امیرسالاری؟!!! دوما، نکنه دارم خواب می بینم؟ صبر کن، چشمامو ببندم، بعد تو یک نیشگون از من بگیر تا مطمئن شم که بیدارم.

 

_ قبوله. چشماتو ببند.

 

_ ولی اگه بیدار شدم و دیدم، دوباره تنها هستم و تو هم به همون امیرسالار عبوس و ترسناک، تبدیل شدی چی؟

 

_ حالا امتحان کن. امتحانش مجانیه.

 

_ مجانیه؟!!! کی همچین حرفی زده؟ می دونی، تو این چند ماه گذشته من چی کشیدم؟ به خدا اگه یکبار دیگه، حتی برای یک لحظه، با من غریبه بشی، من می میرم. گوش میدی، امیرسالار؟ من انقدر دوستت دارم و انقدر برام مهمی که هیچ چیز تو این دنیا، اندازه ی تو برام مهم نیست. پس دوست دارم، همین امروز، در اولین صبح زندگی مشترکمون، به من یه قول بدی.

 

_ هر چی که تو بخوای.

 

_ به من قول بده که همیشه مال من باشی. فقط مال من.

 

_ من از دل و جون این قولو به تو میدم و همین جا از خدا میخوام که کمکون کنه تا ما هیچوقت از هم جدا نشیم. حتی برای یه مدت کوتاه.

 

روزهای جمعه، معمولا خونه شلوغ و پر سر و صدا بود. مردها که همگی در اتاق نشیمن جمع میشدن و ضمن بازی شطرنج یا تخته، راجع به کارهای شرکت بحث می کردند. خانومها هم با کمک در کارهای خونه مثل آشپزی و از اون موقع که ترمه؛ عروس خانواده شده بود، با انجام کارهای دستی مختلف، با همدیگر وقت می گذراندند.

 

آن روز امیرسالار و ترمه، از صبح قرار سینما گذاشته بودند ولی قبل از حرکت، ترمه به امیر گفت: به نظر تو بهتر نیست که به بچه ها هم بگیم و همه با هم بریم؟

 

_ چرا که نه، خیلی هم فکر خوبیه.

 

ولی گویا از نظر بهادر، فکر خوبی که نبود هیچ، تازه اسباب مزاحمت هم فراهم شده بود. چرا که بعد از شنیدن این پیشنهاد و پذیرفته شدنش از جانب بقیه، فوری امیرسالار را کنار کشید و گفت: پسر عمو، این چه پیشنهادی بود؟ حسابی کاسه کوزه ی منو به هم زدی.

 

_ چرا؟! مگه چکار کردم؟!

 

_ حالا نمیشه، حداقل، سینمای مورد نظرو عوض کنی؟

 

_ معما طرح میکنی؟ اول بگو چه خبره، تا ببینم، میشه چیزی رو عوض کرد یا نه.

 

_ میدونی امیر سالار، خبر خاصی نیست ولی من و "هدیه" از هفته ی قبل، برای همین سینما و همین سانس، قرار گذاشتیم. حالا اگه شما هم، همونجا بیایید و بهار، هدیه رو ببینه، غوغا می کنه. خودت می دونی که بهار چقدر روی این دختر حساسه.

 

_ پس تو هنوز دست برنداشتی؟ تو که میدونی به قول خودت، بهار روی این دختر حساسه و پدر بزرگ هم هرگز اجازه نمیده که شما با هم ازدواج کنید، پس چرا انقدر پافشاری میکنی؟

 

_ دلیلش کاملا مشخصه. اولا، ما دیوونه وار همدیگرو  دوست داریم. ثانیا، حساسیت بهار کاملا بی مورده. ثالثا، قرار نیست که هدیه زن پدر بزرگ بشه، قراره شریک زندگی من بشه و من هیچ مخالفتی با این مسئله ندارم.

 

_ و این دلایل آبکی شما، از هیچ نظر با نظام خانوادگی ما سازگار نیست.

/ 158 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
کيانوش

بقول خودت وولک مو اينجام فقط يه کم سرم شلوغه

مجذوب

سلام خاله جونی چرا پيشم نمی يای . نمی گی دل جينگيليت برات تنگ می شه . دوست دارم

کيانوش

ای شيطون ۳۴=۹+۲۵ در صورتيکه تو ۳۶ سالته نه؟ ---------------- اينو از وبلاگ پانتی در آوردم راستشو بگو چند سالته؟

باران پاييزی

سلام خانوم گلم محشر بود اين قسمت من که کلی از خوندنش حال کردم عزيزم مواظب خودت باش خانوم گلم

کيانوش

ميگما اون عکس کنار صفحه که عوض شد يعنی بايد يه قسمت جديد رو بخونيم ولی هرچی ريفرش ميدم و هرچی کنترل اف پنج ، متاسفانه هيچ مورد جديدی نميبينم چرا؟

کيانوش

الان هم که ديگه يواش يواش بايد برم خونه و تا فردا نيستم فردا هم که بيام سرکار احتمالاْ تا ظهر موفق به ديدنش نميشم پس تکليف ما چيه؟

کيانوش

اصلاْ من دوست دارم اولين کامنت رو بذارم ولی اينجور که معلومه موفق نميشم

محمدرضا

تا آخر هفته يه پست جديد مي نويسم که می دونم حتما حتما دوستش داری پس تا آخر هفته به آقا سعيدم سلام برسونيد

Hamid

خيلي باحالي خوشحال ميشيم سري به ما بزني

سیما

[گل]