آخ...

عشقت در من رژه می رود،
آخ
چه محکم پاهایش را بر دلم می کوبد! 

"فریبا فوقانی"

www.facebook.com/fariba.foghani 

/ 1 نظر / 25 بازدید
مستر (ح)

چه محکم پاهایش را بر دلم می کوبد این که عشق نشد..شد درد