قرار بود بمانی
برای همیشه
بی هیچ "تا"یی

رفتی
برای همیشه
بی هیچ اثری!!!
نبودنت از دلم نمی رود...
"فریبا فوقانی"

facebook.com/fariba.foghani
اینستاگرام: fariba.foghani 

/ 0 نظر / 42 بازدید