اسم تو شکل قلب من...

سرمشق من اسم تو بود
اسمی مث جادوی شب
یه اسم از بر کردنی
شعر تماس دست و لب
حادثه ی ساده شدن
شکستن تو پیش من
دفتر تب کرده ی ما
کاغذ مرد و شعر زن
تخته سیاه بی صدا
پر از ترانه های ما
اسم تو شکل قلب من
پای همه جریمه ها 
هنوز می خوام از تو بگم
با این دو دست جوهری
بگم که دل خط خطیه
از اون نگاه سرسری!
می خوام نترسم سر صف
هنوز می خوام خطر کنم
مثل شبای امتحان
فقط تو رو از بر کنم

"شهیار قنبری"
خیلی این شعرو دوست دارم... بی نهایت شیرینه و کلی حرف توشه... منو می بره به روزای رویایی گذشته <3 

/ 0 نظر / 37 بازدید