بمان...

برایم بمان،می خواهمت بی بهانهبرایم بگو،گوش می سپارم عاشقانهبرایم بخند،می بوسمت شادمانه"فریبا فوقانی"facebook.com/fariba.foghanifariba.foghani اینستاگرام 
/ 1 نظر / 145 بازدید
قرار بود بمانیبرای همیشهبی هیچ "تا"ییرفتیبرای همیشهبی هیچ اثری!!!نبودنت از دلم نمی رود..."فریبا فوقانی"facebook.com/fariba.foghaniاینستاگرام: fariba.foghani  ادامه مطلب
/ 0 نظر / 146 بازدید
اسفند 93
1 پست
بهمن 93
12 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
5 پست
آبان 93
6 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
6 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
3 پست
دی 92
1 پست
مهر 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
آبان 91
2 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
1 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست
مرداد 90
1 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
3 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
3 پست
تیر 89
2 پست
خرداد 89
2 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
2 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
دی 87
1 پست
بهمن 86
1 پست
آذر 86
1 پست
مرداد 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
دی 85
1 پست
آذر 85
4 پست