نوشته های من

 

شرکت های والا غرق گل و شیرینی بودند... همه ی دوستان و کارمندان به نوبه ی خود به دنیا آمدن فرزند رئیس شرکت را تبریک گفته و خود را در شادی زائدالوصف او شریک می دانستند... امیر سالار تقریبا تمام وقتی که در شرکت حاضر می شد، بی وقفه از دختر کوچک و زیبایش تعریف می کرد و حرف می زد. به حدی هیجان زده و خوشحال بود که به قول بهار، کنترل رفتار او به کار سختی تبدیل شده بود!

_ به خدا امیر سالار خسته م کردی... یا نمیای شرکت یا وقتی هم که میای انقدر حرف می زنی که نمی ذاری بقیه هم به کاراشون برسن! برات هم که فرق نمی کنه با کی حرف بزنی فقط کافیه یه گوش شنوا پیدا کنی و پشت سر هم از اون فسقلی خوردنی بگی... آخه این یه ذره بچه اندازه ی این همه حرف هست؟ بس کن دیگه، یکی دو روزه غیر قابل کنترل شدی و همه ی نظم و قانون شرکتو به هم ریختی پسر... به خدا نوبری تو!

_ صبر داشته باش بهار خانوم... چند روز دیگه که آقا پسرت به دنیا اومد، اونوقت می بینی که یه ذره بچه چه مزه ای داره و چقدر حرف داره... ار الانم بگم، خودتونو بکشید هم من فرشته ی خوشگلمو به پسر زشت علی مقدم نمی دما... بی خودی فکرای زیادی واسه خودتون نکنید.

_ اوه، اوه، اوه... چه از خود منشکر! حالا تو ببین علی مقدم دختر سیاه سوخته ی تو رو واسه پسرش می خواد، بعد ببر و بدوز... فرش قرمزم جلو پامون پهن کنی ما نمیایم خواستگاریش. مگه دیوونه م از تو دختر بگیرم؟! هر قدر مامان این دخملی، خانوم و دوست داشتنیه، باباش ترسناکه... نه پسر عمو جان، دخترتو واسه خودت نگه دار و تا می تونی لوسش کن.

_ معلومه که روی چشمام نگهش می دارم و لوسش می کنم، چی فکر کردی؟ حالا این قند و عسل شما کی قراره تشریف بیاره؟

_ والا مطابق حرف دکتر اگه باشه، حدودا دو هفته ی دیگه ولی از قرار معلوم خیلی هم نمی شه رو کار این بچه ها حساب کرد!

_ آره به خدا، اصلا نمی شه. دیدی که تبسم که الهی باباش قربونش بره، ده روز زودتر اومد... راستی بهار، صبح اتابک خانو دیدم که با چه سرعتی ماشین می روند و می رفت! انگار دنبالش کرده بودن یا اون دنبال کسی بود... برام خیلی عجیب بود، تو نمی دونی با این عجله کجا می رفت؟

_ نه، نمی دونم... صبح یه ساعتی پیش من بود و رفت. شایدم به قول تو دنبال کسی می کرده...

_ چی بگم والا! شاید... من دیگه می رم دفترم. خدا رو چه دیدی شاید اونجا هم یه نفرو پیدا کنم که از تبسم براش بگم... چپ چپ نگاه نکن بابا، شوخی کردم.

_ قبل از اینکه بری، یه سری به رویا بزن. توی این یکی دو روزه خیلی دنبالت می گشت، چند تا فرم پیششه که تو باید امضاشون کنی... ضمن اینکه گمونم هنوز واسه اون از ویژگی های خاص دخملیت نگفتی.

_ آره به خدا راست گفتی... همین الان می رم دفترش.

رویا طبق معمول، آراسته و زیبا، با ورود امیرسالار به دفترش یکی از قشنگترین لبخندها را که از اعماق دلش برآمده بود، نثار او کرد.

_ به به، جناب ستاره ی سهیل... کجایی آقای رئیس؟ اگه همه وقتی بابا می شن اینطوری خودشونو بگیرن و غیبت کنن که همه ی کارها می خوابه و تعطیل می شه... مبارک باشه، قدمش به خیر و شادی.

_ خیلی ممنون... خوبی تو؟ امیر کوچولوی من خوبه؟

_ خوبیم... از احوالپرسیای شما! دخمل گلیت خوبه؟

_ ماهه... به خدا یه تیکه جواهره، نمی دونی چیه رویا! انقدر شیرین و خواستنیه که 5 دقیقه نمی بینمش دیوونه می شم. انگار تازه بعد از بدنیا اومدن این فسقلی فهمیدم زندگی یعنی چی...

امیرسالار با شور و شعفی بی نظیر، بدون مکث و بی وقفه از فرزند نو رسیده اش می گفت و با هر کلام یا تعریف و تمجیدی که از او می کرد، تیری به قلب مجروح و روح آشفته ی رویا می زد... نه اینکه رویا به نوزادی چند روزه حسادت کند بلکه با تک تک جملات امیرسالار به یاد لحظات و روزهای سخت تنهایی و بی کسی می افتاد که پسرشان را به دنیا آورده و علاوه بر ضعف و ناتوانی جسمی از لحاظ روحی روانی هم در عذاب بود... فرزندی بدون پدر با مادری معلول و آینده ای مبهم در دنیایی بزرگ و بی در و پیکر... به پسر زیبا و کوچک او که بیش از حد شبیه پدرش بود، هرگز یه صدم آنچه نوزاد فعلی خانواده ی والا مورد توجه است، علاقه ای نشان داده نشده و هیچ کس چنین جملاتی را اینچنین با ذوق و شوق در وصف شیرینی یا با نمک بودنش نگفته بود... حتی تا یک سال قبل پدر متمول و جذابش از وجود او بی اطلاع بوده و اصلا نمی دانست که پسری تا این اندازه شبیه به خودش دارد!

_ رویا؟ خوبی تو؟ چرا اینطور مات و مبهوت منو نگاه می کنی؟ چرا جواب سوالامو نمی دی؟ کجایی خانوم؟!

_ شرمنده، ببخشید تو رو خدا... خوب متوجه سوالت نشدم، میشه لطف کنی و یه بار دیگه تکرارش کنی؟

_ گفتم کی می تونم امیر کوچولو رو ببرم که تبسم منو ببینه؟ بالاخره باید با خواهر کوچولوش آشنا بشه دیگه... درست نمی گم؟

_ هر موقع که مایلی... همین امروز عصری خوبه؟

_ آره، طرفای غروب میام دنبالش... تو نمی خوای دخملیمو ببینی؟

_ چرا خیلی دلم می خواد ولی قطعا در حال حاضر خونه تون شلوغ پلوغه، انشالله یه کم بگذره سرتون خلوت تر بشه، خدمت می رسم... گفتی اسمشو گذاشتی تبسم؟ چه اسم قشنگ و سنگینی انتخاب کردین، به اسم مامانشم میاد.

_ ممنون... اسم مادر خدابیامرزه ترمه س. همون اوایل ازدواجمون خواست که اگه روزی دختر دار شدیم اسم مادرشو روی بچه بذاره... خدا رو شکر که به آرزوش رسید...

_ خدا روشکر...

 

رویا بخاطر براورده شدن آرزوی همسر امیرسالار خدا را شکر گفت ولی خیلی دلش می خواست بداند که تکلیف آرزوهای به دل مانده و مدفون شده ی زنی جوان و زیبا که بخاطر عشق به همسر و برای اینکه شوهرش یک زندگی راحت و بی دغدغه را تجربه کند، از همه چیز خود و پاره ی تنش گذشته بود، چه می شد؟ قطرات اشک تلخ و مظلومانه ی رویا با خروج امیر سالار از دفتر او بر روی گونه های خوش فرمش غلطید.

...

با اینکه اتابک طالبف مردی بسیار محتاط و قانونمند بود، سرعت بالای اتومبیل آخرین مدل بهادر والا او را مجبور می کرد که گاهی خلاف قوانین رانندگی عمل کرده تا از برادر جوان دخترش عقب نمانده و بتواند او را تعقیب کند. چند روزی بود که بنا به خواسته ی دخترش، بهادر را بسیار دقیق و ریز بینانه تحت نظر داشت و دنبال می کرد... آن روز هم بهادر مثل دفعات قبل، خودش را به میدان راه آهن رساند و دوباره در همان جای همیشگی، دختری خوش قد و بالا و زیبا که با دیدن بهادر گل از رخش می شکفت، انتظارش را می کشید! روزهای گذشته همراه هم به مناطق و جاهای مختلفی از قبیل سینما، موزه، رستوران و مراکز خرید بزرگ و کوچک بسیاری رفته بودند و آنروز هم بعد از خوردن ناهار تا قبل از تاریک شدن هوا، در پارک ساعی با هم قدم زده و صحبت کردند. از انجایی که طالبف به هیچوجه نمی خواست با بهادر روبرو شود، مجبور بود که فاصله اش را از آنها حفظ کند به همین دلیل متوجه حرفها و صحبتهایی که می زدند، نمی شد ولی گونه های گل انداخته و لبخندهای شرم آگین دختر جوان و دستپاچگی و هیجان زیاد بهادر، به خوبی و به وضوح از آنچه بین آنها می گذشت، خبر می داد... قطعا بهار فقط به اینکه از راز عاشق شدن برادرش با خبر شود راضی نمی شد و جزئیات بیشتری می خواست، پس اتابک خان تصمیم گرفت که آن روز دختر جوان را تا محل زندگی اش تعقیب کند. دختر بعد از جدا شدن از بهادر در میدان راه آهن، با عوض کردن دو اتوبوس، وارد یکی از محلات شلوغ تهران شده و هنگامی که وارد یکی از کوچه های باریک و بن بست شد، طالبف او را گم کرده و متوجه نشد که او وارد کدامیک از خانه های آنجا شد، اما دیدن تا همان حد و آگاهی از محل زندگی دختر مورد علاقه ی بهادر به اندازه ی کافی او را شگفت زده و مبهوت کرده بود. با اینکه اتابک خان شناخت زیادی از سالار خان والا نداشت ولی بارها شنیده بود که رفتار تند و غرور بیش از حد بهار تحت تاثیر از رفتار پدربزرگش شکل گرفته پس شک نداشت که نه تنها دخترش از بیخ و بن با چنین ارتباطی مخالف است بلکه راضی کردن سالار خان هم امری محال و غیر ممکن به نظر می رسید... اصلا دلش نمی خواست و دوست نداشت که با گفتن اخباری نه چندان خوشایند راجع به بهادر، دختر باردارش را نگران و مضطرب کند به همین علت قبل از گفتن هر حرفی به بهار به دفتر روزنامه ای که دادمادش در آنجا مشغول به کار بود رفت.

_ به به، اتابک خان! چه عجب از این طرفا! چطور شده که شما از بهار دل کندین و اومدین اینجا؟ خبریه؟

_ خسته نباشی پسرم. می دونم که نباید مزاحم کارت می شدم ولی چاره ای نبود، باید راجع به یه موضوع خیلی مهم باهات مشورت کنم.

_  خیر باشه انشالله...

_ اتفاقا منم خیلی دلم می خواد که به خیر بگذره، موضوع به بهادر بر می گرده...

_ وای خدای من! بهادر این بار چه کرده؟

_ بد سابقه س نه؟

_ یه جورایی... میشه بدونم چی شده؟

_ چند وقتیه که وقت و بی وقت وسط روز از شرکت جیم می زنه و میره... بهار از من خواست تعقیبش کنم، منم چند روزی این کارو کردم و فهمیدم که برادر زنت عاشق شده.

_ خب بشه... این چیش عجیبه؟ تو سن و سال بهادر عادی ترین اتفاقه. من مطمئنم که شما نمی خوای با خبرایی به این شکل بهارو تو این روزهای حساس نگران کنین، درست نمی گم؟

_ اخه این موضوع به همین جا ختم نمی شه... امروز اون دختر خانوم خوش قیافه رو تعقیب کردم و فکر می کنی از کجا سر درآوردم؟

_ نمی دونم... بگین لطفا.

_ شلوغ ترین و تقریبا بدترین منطقه ی تهران!

_ به خدا نمی دونم چی بگم! نمی دونم بهادر از زندگی چی می خواد؟ رفاه کامل، خانواده ی خوب، کار و شغل مناسب... کاش سالار خان زودتر بفرستش سربازی... به هر حال الان وقت اون نیست که بهارو نگران کنیم، اگه ممکنه یه جورایی گفتن این ماجرا رو به عقب بندازین تا بچه به دنیا بیاد و شرایط عادی شه... بهار بیشتر از اونچه فکرشو کنید روی برادرش حساسه، اصلا نمی خوام که بچه بازیای بهادر مشکل ساز بشه.

_ حتما... خودمم همین فکرو داشتم که اول اومدم پیش تو...

...

ترمه با آنکه تمام وقت دختر کوچک و زیبایش را در آغوش گرم مادرانه اش می گرفت و وجودش را لمس و حس می کرد، او را نوازش می کرد و از شیره ی جانش غذا می داد هنوز باور نداشت که این موجود دوست داشتنی فرزند او باشد!

انگار همین دیروز بود که دکتر با صراحت و بدون هیچ ملاحظه ای آب پاکی را روی دست او ریخته و گفته بود که بعد از سقوط از پله ها و سقط شدن فرزندش، دیگر توان مادر شدن را نداشته و نمی تواند صاحب فرزندی شود... هنوز آه و افسوس بدری خانم از اینکه، آرزو به دل داشتن یک نوه خواهد ماند را به روشنی و وضوح به خاطر داشت و چشمان ملتمس و خیس از اشک سالار خان را، لحظه ی تحویل شدن سال نو که از ته دل برای دیدن فرزند امیرسالار دعا می کرد از یاد نمی برد و همچنان حسرتی را که در نگاه مهربان امیرسالار، وقتی که از مقابل مغازه های پوشاک کودکانه یا اسباب بازی فروشی رد می شدند، موج می زد، به یاد داشت...

خیلی ممنون و سپاس گزار لطف بی حد و اندازه ی خدای بزرگ و مهربان بود که به او اجازه ی چشیدن طعم شیرین مادری و دادن فرزندی سالم و زیبا به خانواده ی والا را داده بود... دیگر او علاوه بر اینکه عروس این خانواده بود مادر نوه ی آنها هم به حساب می آمد و از جایگاهی که در بین اعضای خانواده به دست آورده بود، راضی و خوشحال بود... خدا را هزاران بار شکر.


نوشته شده در یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩| ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ| توسط فريبا | نظرات () |

 سفارش قالب وبلاگ کتابخانه ی عجیب. سفارش قالب وبلاگ خصوصی