نوشته های من

» یاد تو... :: چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳٩٥
» انگشتان لطیف شعرهایت... :: جمعه ۱۱ تیر ۱۳٩٥
» خانه ی روی ابرها... :: چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳٩٤
» بهانه... :: شنبه ۱٢ دی ۱۳٩٤
» نگاه عشق... :: شنبه ٢ آبان ۱۳٩٤
» زن، از جنس عشق... :: پنجشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩٤
» تا اطلاع ثانوی عاشقی تعطیله دیگه!!! :: سه‌شنبه ٥ اسفند ۱۳٩۳
» خواب... :: چهارشنبه ۱ بهمن ۱۳٩۳
» یواشکی... :: جمعه ۱٢ دی ۱۳٩۳
» آنسانِ عاشق... :: دوشنبه ۳ آذر ۱۳٩۳
» انتظار... :: پنجشنبه ۸ آبان ۱۳٩۳
» مال منی... :: چهارشنبه ٢۳ مهر ۱۳٩۳
» دوستت دارم های تو برای من نیازه... :: چهارشنبه ٥ شهریور ۱۳٩۳
» می خواهمت :: یکشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩۳
» "تـــــــــــــو" :: دوشنبه ٥ خرداد ۱۳٩۳
» حواسم بهت بود! :: چهارشنبه ۳ اردیبهشت ۱۳٩۳
» سال نو مبارک :: یکشنبه ۳ فروردین ۱۳٩۳
» قسمت صد و پانزدهم ترمه... :: پنجشنبه ۱٢ دی ۱۳٩٢
» یکصد و چهاردهمین قسمت ترمه... :: جمعه ٢٦ مهر ۱۳٩٢
» قسمت یکصد و سیزدهم ترمه... :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳٩٢
» صد و یازدهمین قسمت ترمه :: دوشنبه ٢٢ آبان ۱۳٩۱
» یکصد و دهمین قسمت ترمه... :: یکشنبه ٧ آبان ۱۳٩۱
» فراخوان جشنواره ادبیات داستانی مسیر بیداری :: پنجشنبه ٥ امرداد ۱۳٩۱
» یکصد و نهمین قسمت ترمه تقدیم به دوست و برادر گلم مسعود عزیز :: شنبه ٢٤ تیر ۱۳٩۱
» یکصد و هشتمین قسمت ترمه :: یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳٩۱
» امروز یا فردا :: دوشنبه ٢٩ اسفند ۱۳٩٠
» یکصد و هفتمین قسمت ترمه ... :: دوشنبه ۱٠ بهمن ۱۳٩٠
» یکصد وششمین قسمت ترمه... :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
» صد و پنجمین قسمت ترمه... :: سه‌شنبه ٥ مهر ۱۳٩٠
» صد و چهارمین قسمت ترمه... :: شنبه ۸ امرداد ۱۳٩٠
» تولدت مبااااااااااااااااااارک مسعود جان... :: جمعه ٢٤ تیر ۱۳٩٠
» سعید و سبای من تولدتون مبارک... صد و سومین قسمت ترمه تقدیم به شما :: چهارشنبه ٢٥ خرداد ۱۳٩٠
» صدو و دومین قسمت ترمه تقدیم به تمام مادران خوب و دوست داشتنی ایرانی... :: سه‌شنبه ۳ خرداد ۱۳٩٠
» یکصد و یکمین قسمت ترمه تقدیم به خودم و تولدم... تولدم مبارک :: سه‌شنبه ٦ اردیبهشت ۱۳٩٠
» قصه ی ما به صد رسید، ترمه به آخر نرسید!!! :: شنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٩
» قسمت نود و نهم ترمه... :: شنبه ٢۳ بهمن ۱۳۸٩
» نود وهشتمین قسمت ترمه تقدیم به... :: یکشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٩
» تسلیت به کیانوش عزیز :: شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٩
» نود و هفتمین قسمت ترمه... :: سه‌شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٩
» نود و ششمین قسمت ترمه تقدیم به ... :: چهارشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٩
» نود و پنجمین قسمت ترمه تقدیم به سبای عزیزم که برای قالب مشق من خیلی زحمت کشید :: دوشنبه ۱ آذر ۱۳۸٩
» نود و چهارمین قسمت ترمه... :: سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٩
» نود و سومین قسمت ترمه تقدیم به مشق منی های عزیز... :: شنبه ۸ آبان ۱۳۸٩
» نود و دومین قسمت ترمه... :: یکشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٩
» قسمت نود و یک ترمه :: شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٩
» نودمین قسمت ترمه(و این داستان حالا حالاها ادامه دارد) :: شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٩
» آرزوی 18 ساله... :: پنجشنبه ۱۸ شهریور ۱۳۸٩
» ترمه :: سه‌شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٩
» ترمه :: چهارشنبه ۳٠ تیر ۱۳۸٩
» تسلیت... :: جمعه ۱۸ تیر ۱۳۸٩
» تقدیم به سعید و سبای عزیزم... تولدتان مبارک :: سه‌شنبه ٢٥ خرداد ۱۳۸٩
» قسمت هشتاد و ششم :: چهارشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٩
» تقدیم به دوست و برادر عزیزم... استاد عین _ جیم... تولدت مبارک :: سه‌شنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸٩
» سبز اما به رنگ غروب :: دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۸٩
» تقدیم به خود خودم... تولدم مبارک! :: دوشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
» قسمت هشتاد و دوم ترمه :: سه‌شنبه ٢٤ فروردین ۱۳۸٩
» اخرین پست سال 88 تقدیم به ایسا ناز کوچولوم :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
» تقدیم به کیانوش عزیز... تولدت مبارک. :: سه‌شنبه ٤ اسفند ۱۳۸۸
» قسمت هفتاد و نهم ترمه :: جمعه ٩ بهمن ۱۳۸۸
» قسمت هفتاد و هشتم ترمه :: چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
» قسمت هفتاد و هفتم ترمه :: سه‌شنبه ۸ دی ۱۳۸۸
» قشمت هفتاد و ششم ترمه :: سه‌شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸۸
» قسمت هفتاد و پنجم ترمه :: پنجشنبه ٥ آذر ۱۳۸۸
» قسمت هفتاد و چهارم ترمه :: سه‌شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸۸
» قسمت هفتاد و سوم ترمه :: چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸۸
» قسمت هفتاد و دوم ترمه :: پنجشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸۸
» قسمت هفتاد و یکم ترمه :: دوشنبه ۱۳ مهر ۱۳۸۸
» قسمت هفتادم ترمه. :: سه‌شنبه ٢٠ امرداد ۱۳۸۸
» قسمت شصت و نهم ترمه :: چهارشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸۸
» قسمت شصت و هشتم ترمه :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
» قسمت شصت و هفتم - سعید و سبای من تولدتون مبارک :: یکشنبه ٢٤ خرداد ۱۳۸۸
» قسمت شصت و ششم - تقدیم به مهسای عزیزم... تولدت مبارک گلم. :: یکشنبه ۱٧ خرداد ۱۳۸۸
» قسمت شصت و پنجم ترمه :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳۸۸
» قسمت شصت و چهارم ترمه :: دوشنبه ٢۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قسمت شصت و سوم ترمه :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
» قسمت شصت و دوم :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
» قسمت شصت و یکم ترمه :: شنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸۸
» قسمت شصتم - تقدیم به آیسا ناز کوچولو... دخمل گل مامی... تولدت مبارک عسلک من :: دوشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و نهم - تقدیم به امید دلمان :: شنبه ۱٧ اسفند ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و هشتم - تقدیم به کیانوش ، رضا ( تهرانی ) و غروب عزیز ، تولدتان مبارک :: یکشنبه ٤ اسفند ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و هفتم - تقدیم به تمام دوستان عزیزی که بامحبتشون منو شرمنده کردن :: دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و ششم - ترمه :: پنجشنبه ۱٠ بهمن ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و پنجم - تقدیم به سبای عزیزم که زحمت تایپ کردن این قسمتو کشیده :: پنجشنبه ٢٦ دی ۱۳۸٧
» سبز اما برنگ غروب :: یکشنبه ۱٥ دی ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و چهارم - ترمه برگشت.... :: پنجشنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و سوم - و باز هم ترمه :: چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و دوم ترمه :: چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۸٧
» قسمت پنجاه و یکم ترمه... خیال محال نکنید...شونصد قسمت مونده. :: سه‌شنبه ٢۳ مهر ۱۳۸٧
» قسمت پنجاهم - تقدیم به ستادی ها :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
» قسمت چهل و نهم ترمه تقدیم به فرشیده ی عزیزم :: یکشنبه ٧ مهر ۱۳۸٧
» قسمت چهل و هشتم ترمه :: سه‌شنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸٧
» قسمت چهل و هفتم ترمه :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
» قسمت چهل و ششم ترمه :: شنبه ٩ شهریور ۱۳۸٧
» قسمت چهل و پنجم ترمه :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
» قسمت چهل و چهارم ترمه :: پنجشنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸٧
» قسمت چهل و سوم - ترمه :: شنبه ٥ امرداد ۱۳۸٧
» قسمت چهل و دوم - تقدیم به برادر کوچولویی که بزرگ بودنو خوب بلده :: دوشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٧
» قسمت چهل و یکم - تقدیم به زلال ترین دل شیشه ای دنیا :: جمعه ۱٤ تیر ۱۳۸٧
» قسمت چهلم تقدیم به مسعود عزیز :: جمعه ۳۱ خرداد ۱۳۸٧
» قسمت سی و نهم سعید و سبا...دین و دنیای منید به خدا... تولدتون مبارک. :: جمعه ٢٤ خرداد ۱۳۸٧
» قسمت سی و هشتم تقدیم به خواهر گلم :: دوشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٧
» قسمت سی و هفتم تقدیم به ملیکا کوچولوی دوست داشتنی مون :: چهارشنبه ۸ خرداد ۱۳۸٧
» قسمت سی و ششم سردرگمی :: سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قسمت سی و پنجم... بازگشت رویا :: سه‌شنبه ٢٤ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قسمت سی و چهارم سفر به دبی :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قسمت سی و سوم ترمه... ورود یک شخصیت جدید :: سه‌شنبه ۱٠ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قسمت سی و دوم ترمه :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
» قسمت سی و یکم ((قاچاق مواد مخدر!!!!!!!!!!!!!!!!!)) :: یکشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٧
» قسمت سی ام ترمه :: یکشنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸٧
» قسمت بیست و نهم ترمه (آخرین پست سال 1386) :: شنبه ٢٥ اسفند ۱۳۸٦
» قسمت بیست و هشتم ترمه :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
» قسمت بیست و هفتم ترمه :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
» قسمت بیست و ششم ترمه :: شنبه ٤ اسفند ۱۳۸٦
» قسمت بیست و پنجم ترمه (راز بهار) :: یکشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٦
» تقدیم به مسعود عزیز :: جمعه ۱٩ بهمن ۱۳۸٦
» قسمت بیست و چهارم ترمه :: سه‌شنبه ۱٦ بهمن ۱۳۸٦
» قسمت بیست و سوم ترمه (زندگی نوچ چ چ چ چ می شود) :: سه‌شنبه ٩ بهمن ۱۳۸٦
» قسمت بیست و دوم ترمه (شاید فقط یه ذره زندگی شیرین شود...) :: سه‌شنبه ٢ بهمن ۱۳۸٦
» قسمت بیست و یکم ترمه :: سه‌شنبه ٢٥ دی ۱۳۸٦
» قسمت بیستم ترمه (وقتی امیر به منت کشی می رود...) :: سه‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۸٦
» قسمت نوزدهم ترمه :: سه‌شنبه ۱۱ دی ۱۳۸٦
» قسمت هجدهم ترمه :: سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦
» قسمت هفدهم ترمه (تا فریبا هست این داستان ادامه دارد...) :: دوشنبه ٢٦ آذر ۱۳۸٦
» قسمت شانزده ترمه :: شنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٦
» قسمت پانزدهم ترمه :: یکشنبه ۱۱ آذر ۱۳۸٦
» قسمت چهاردهم ترمه (این داستان تا سفید شدن گیسهای شما ادامه دارد...) :: شنبه ۳ آذر ۱۳۸٦
» جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦ :: جمعه ٢ آذر ۱۳۸٦
» قسمت سیزدهم ترمه :: شنبه ٢٦ آبان ۱۳۸٦
» قسمت دوازدهم ترمه تقدیم به تمام دخترای گلم (بمناسبت روز دختر) :: دوشنبه ٢۱ آبان ۱۳۸٦
» قسمت یازدهم ترمه :: پنجشنبه ۱٧ آبان ۱۳۸٦
» ترمه قسمت دهم (این داستان حالا حالا ها ادامه دارد...) :: شنبه ۱٢ آبان ۱۳۸٦
» قسمت نهم ترمه :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
» قسمت هشتم ترمه :: یکشنبه ٢٩ مهر ۱۳۸٦
» قسمت هفتم ترمه :: یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦
» قسمت ششم ترمه :: دوشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸٦
» قسمت پنجم ترمه :: سه‌شنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٦
» قسمت چهارم ترمه :: دوشنبه ٢ مهر ۱۳۸٦
» قسمت سوم ترمه :: چهارشنبه ٢۸ شهریور ۱۳۸٦
» قسمت دوم ترمه :: چهارشنبه ٢۱ شهریور ۱۳۸٦
» قسمت اول ترمه :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
» عذرخواهی :: یکشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٦
» جون مادراتون :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
» خاله شدم :: جمعه ۱٤ اردیبهشت ۱۳۸٦
» نون خشکيه! نمکيه! :: سه‌شنبه ۱٤ فروردین ۱۳۸٦
» اينم متن ادبی :: سه‌شنبه ٢٢ اسفند ۱۳۸٥
» شانزده سال گذشت! :: دوشنبه ۳٠ بهمن ۱۳۸٥
» پناه گرم و امن چادر مشکی مام بزرگه :: پنجشنبه ٥ بهمن ۱۳۸٥
» هوسی چاق داغ و جيز به نام لاغری :: شنبه ٩ دی ۱۳۸٥
» انتشارات خوب سيری چند؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :: سه‌شنبه ٢۸ آذر ۱۳۸٥
» سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥ :: سه‌شنبه ۱٤ آذر ۱۳۸٥
» اولين پيام :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥
» چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥ :: چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥سفارش قالب وبلاگ کتابخانه ی عجیب. سفارش قالب وبلاگ خصوصی